A Mezőcsáti Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesülete 2006. június 2-án alakult, deklaráltan önkéntes civil kezdeményezésként. Működése azóta folyamatos. A három főből álló elnökség (1 fő elnök, 1 fő alelnök, 1 fő titkár) az egyesület állandó hatáskörű szerve.

Az egyesület legfontosabb céljának a térségben, kistérségben élő családok életminőségének javítását, a fiatalok helyben tartásához szükséges feltételek megteremtését és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását tekinti. Céljainak elérése érdekében igyekszik összefogni a térség aktivistáit, a térségért tenni akaró civil szervezetek munkatársait, a döntéshozókat, az önkormányzatokat, a helyi vállalkozókat és a szociális területen dolgozókat. Ezáltal hidat képez az egyébként egymással keveset kommunikáló szervezetek között, elősegítve az összefogást.

Egyesületünk Alapszabályban meghatározott főbb szervezeti tevékenységei, feladatai:
– Az adott terület közösségi életének fejlesztése
– Kor, nem, szakismeret és egyéb okok miatt hátrányos személyek esélyegyenlőségének biztosítása, erősítése
– Hálózati programokon való részvétel
– A kistérségben élők közösségi életének, összefogásának elősegítése
– Kulturális rendezvények szervezése
– Az itt élők képességeinek feltárása, fejlesztése, az ismeretanyag bővítése
– Fiatalok megtartása céljából programok, képzések szervezése
– Információáramlás, nyilvánosság megteremtése
– Lokálpatriotizmus erősítése a terület múltja és értékei feltérképezésével
– Rendezvények megszervezése és lebonyolítása
– Képzések szervezése különféle témákban

A családok megszólítása igen nehéz a térségben, főleg a közösségi rendezvények vonzóak. Ezért az egyesület rendezvényeivel próbálja a lokálpatriotizmust erősíteni, a települések értékeit megőrizni és fejleszteni, ezzel elősegítve a települések lakóinak helyi identitástudatának megerősítését és a helyi hagyományok ápolását, a kapcsolati hálók erősítését. Hozzá kíván járulni az egészséges, nyitott, öntevékenység helyi társadalom létrejöttéhez. Tehát az egyesület térségi szinten már nagy tapasztalattal rendelkezik a társadalmi összefogást igénylő rendezvények szervezésében. Fesztiválokat, vetélkedőket organizál, melynek ötletgazdái az egyesület aktív tagjai.

Mivel kistérségi szintű több települést érintő rendezvényekről van szó (és ezek a rendezvények a leglátogatottabbak a térségben), önkéntesek bevonása nélkül nem lehetne megvalósítani. A rendezvények előkészítésébe és lebonyolításába is legalább 50 fő önkéntes munkás segít be minden alkalommal. A rendezvények eredményességéhez nélkülözhetetlen a közigazgatási és a vállalkozói szféra bevonása. A települési önkormányzatok együttműködésének hiányában, forrás híján, nem tudnák megvalósítani a programjaikat, ezért minden évben a legfontosabb együttműködő partner a helyszínt biztosító település önkormányzata. A vállalkozók segítségnyújtása és jelenléte szintén elengedhetetlen a színvonalas megvalósításhoz.

Az Egyesület által hat alkalommal került megrendezésre a kistérségi Színjátszófesztivál, minden évben más-más településen. A kistérségi településekről érkező amatőr színjátszó csoportok minden évben új darabokkal készülnek a rendezvényre. Nincs korhoz kötve, így az óvódásoktól a nyugdíjasokig mindenki részt vesz a fesztiválon.

Az esélyegyenlőség biztosítása központi helyen szerepel az egyesület céljai között. A térségünkben működő fogyatékkal élők nappali ellátást biztosító intézmény ellátott személyei minden évben színpadi műsorral készülnek, és elhozzák bemutatni a kézzel készített termékeiket. A velük eltöltött nap után az ép emberek közelebb kerülnek a fogyatékkal élő társaikhoz, könnyebbé válik az elfogadásuk.

A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének ellátottjai minden évben ezen a napon bemutatkozó műsort tartanak és Ők is részt vesznek a további programokon.

Az egyesület feladatának tekinti a kistérségben lévő helyi termékek, szolgáltatások, hagyományok népszerűsítését kiállítás és vásár keretében, a helyi, helyben készült termékek megismertetése, előtérbe helyezése a nem helyi termékekkel szemben. A rendezvényein a résztvevők megismerik a térségünkben megtalálható kézműves termékeket, élelmiszereket, így növekedni fog a helyi termékek felhasználása.

A Helyi Termék Fesztivál rendezvényük előkészítése és a megvalósítása elképzelhetetlen lenne a helyiek együttműködése nélkül, mely a rendezvény hatására évről-évre szorosabbá válik. A civilek, intézmények vezetői, polgármesterek és vállalkozók közös munkája biztosítja a színvonalas és eredményes, immár kilenc alkalommal megrendezésre került Termék Fesztivált. A programot színesíti a környezetvédelmet népszerűsítő hulladékból hasznosat verseny, egyéb kulturális műsorok (hagyományőrző népdalok és táncok).

A termékfesztivál egyre nagyobb szerepet kap a térségben és az évek során növekszik a hatóköre. A fesztivál minden kistérségi települést érint, amely a Mezőcsáti Kistérségben található. A gazdasági és társadalmi lemaradások hatására egyre nagyobb az igény a lakosok körében a közösségi életre. Ezt mutatja a hagyománnyá vált rendezvényükön megjelenők egyre nagyobb száma. Ilyenkor találkoznak a kistérség településein élők egymással, így a közösségi érzés, közösséghez való tartozás minden évben erősödik a térség lakosaiban, évről-évre várják a rendezvényt, amikor is együtt lehetnek a kistérségben élők, és megismerhetik egymás lakóhelyét, települését. A térségben maradt családok találkozhatnak, az elszármazottak pedig jó apropónak találják a hazalátogatáshoz.

Az ősi mesterségeket gyakorlóknak, kézműveseknek, helyi biotermék előállításával foglalkozóknak, vagyis a helyi termékeseknek szinte egyedül csak ilyenkor van alkalmuk bemutatni a munkájuk gyümölcsét és esetlegesen elkezdeni a piac kialakítását. Minden évben újabb és újabb termelő mutatkozik be a rendezvényen.