Egyesületünk 2017.02.01- 2020.01.31. között valósította meg a Közösségfejlesztés a családokért a Mezőcsáti Kistérségben című projektjét, a „Védőháló a családokért” (EFOP-1.2.1-15) 39,9 M Ft-os pályázati támogatása keretében.

A 36 hónapos projektben tervezett 7 934 fő résztvevő helyett végül összesen 9 661 főt vontunk be, amely 122 százalékos eredményt jelent a tervhez képest.

A projekt általános célja

A család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

Konkrét célok
  1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
  2. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
  3. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
  4. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

A projektben tervezett programok helyszínenként: