Az egyesület 2010. óta működteti Mezőcsát városban a Tudod-e Tanoda intézményét, mely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segíti elő.
Az egyesület sikeresen pályázott a 2010-ben induló Tanoda Programban (TÁMOP-3.3.7-09/2-2009-0013) Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében (LHH) ), majd a TÁMOP-3.3.9.C-12 – A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben programokban. A harmadik EU-s támogatást 2017-2018-ban az EFOP-3.3.1-16-2017-00093 számú projekt keretében kaptuk. 2019. január 1-től tartós állami finanszírozás lehetőségével működtetjük a tanodánkat.

Releváns szakmai tapasztalattal rendelkezünk a tanodák működtetésével, a családok bevonásával kapcsolatosan. Az általános iskola felső tagozatos, hátrányos helyzetű tanulói számára jelenleg is működtetett tanoda társadalmi támogatottsága igen magas, a város megbecsült oktatási-nevelési színtereként tartják számon. Egyesületünk alapító tagja a 2015-ben megalakult Magyarországi Tanodahálózatnak.

Jelenleg 30 fő hátrányos/ halmozottan hátrányos helyzetű/ roma, 10-14 éves gyermek iskolai tanulását, személyiségfejlődését támogatjuk a hét öt napján délutánonként, nyáron is. A menedzsment és a megvalósító szakemberek többsége 8-10 éve dolgozik a tanodánkban valódi csapatmunkában, így a megvalósítók tapasztalatai és referenciái is támogatják a tanodai munkánkat.